اختلال یادگیری

خواندن یکی از مهارتهای اساسی است که مارا در دریافت ودرک اطلاعات ومفاهیم جدید یاری می دهد.اکثر دانش آموزان مقدمات مهارتهای اساسی رادر دبستان می آموزند،ولی دانش آموزان با نیازهای ویژه برای اکتساب به برنامه های آموزشی ویژه نیاز دارند.
اغلب دانش آموزان با ناتوانایی یادگیری در یک یا چندسطح از مهارتهای اساسی مشکل دارند.اختلال در خواندن یکی از رایج ترین مشکلات در آنهاست.در حدود ۹۰درصد دانش آموزان با ناتوانی یادگیری در خواندن مشکل دارند.عدم توانایی خردسالان در بکارگیری درست بازشناسی و تولید واج های مجزا می تواند پیش بینی کننده مشکلات خواندن باشد.این مشکلات می تواند در مشکلات تحصیلی کودکان در هنگام ورود به مدرسه نمود پیدا کند. اغلب آنها در بدو ورود به مدرسه ابدا در یادگیری صدای حروف مشکلاتی را نشان نمی دهند.سپس مشکلات آنها به بازشناسی حروف نوشتاری وکلمه های ساده نیز تعمیم می یابد،ودر نهایت در پایان پایه تحصیلی اول ناتوانی یادگیری بطور معنا داری نمایان میگردد.

اختلال یادگیری
عوامل اختلال در خواندن عبارتند از:
_عدم آمادگی در خواندن
_معلولیتهای جسمی مانند شنوایی وبینایی
_عقب ماندگی عمومی رشد گفتار واشکالات گفتاری
_محدودیت در واژه ها
_معلولیتهای فرهنگی و اجتماعی
_اشکال در درک موقعیت فضایی
_عدم برتری جانبی
_اختلال در قدرت حرکتی
_تشخیص ضعیف بین تصاویر مشابه

اولین و اساسی ترین مرحله در رشد خواندن مرحله آمادگی است که جنبه های وراثت،خانوادگی ومحیطی و رشد مسایل پایه مثل شناختن جهت ها،تمیز دادن رنگها،هماهنگی چشم ودست و…..در آن دخیل است.
ویژگیهای افراد دارای اختلال یادگیری عبارتند از:
– بیشتر این کودکان پسر هستند.
– در کلاسهای درس غالبا مشکل رفتاری دارند.
– تمایل به خواندن ندارند.
– قادر نیستند یک دایره لغت بینایی داشته باشند.
– دامنه توجهشان کوتاه است.
– در تمرکز مشکل دارند.
– معمولا در مدرسه افت تحصیلی دارند.
– معمولا دارای مشکلات جسمی مانند ضعف بینایی و شنوایی هستند.
– اغلب مسایل هیجانی دارند.
– در خواندن شفاهی وکلامی تردید دارندوگاهی دچار لکنت می شوند.
– به جای حرکت چشمها موقع خواندن سر را حرکت می دهند.
– کلمه به کلمه می خوانند.
– به زحمت،باصدای کشیده ویکنواخت می خوانند.
– به نقطه گذاری توجه نمیکنندو از توجه به معنی لغت غافلند.
– وقتی مطلب را آهسته می خوانند لبهایشان حرکت میکند.
– واژه ها را غیر مرتبط با محتوا وغیر مرتبط با عناصر آوایی حدس می زنند.
– حافظه شنیداری و دیداری ضعیف است.
– فاقد تمیز وتشخیص شنیداری هستند.
– رشد اجتماعی کافی ندارند.
– در مدرسه سازگاری شخصی مناسبی ندارند

انواع اختلال خواندن:
۱٫ اختلال خواندن آوایی.
۲٫ اختلال خواندن ایده ای،یعنی این افراد می خوانند وهجی می کنند اما در ساختار بینایی لغت مشکل دارند.
۳٫ روهی که در هر دو گروه مشکل دارند.

اختلال یادگیری (2)

می توان گفت سبب شناسی این اختلال تقریبا در تمام تئوریها بر پایه چهار اصل بنا شده:
۱٫ درک بینایی وحافظه بینایی مختل.
۲٫ ترکیب بین حسی مختل.
۳٫ یادآوری مختل نظم تداعی ها وسری ها.
۴٫ پردازش کلامی مختل.